Prisijungimas

Lankomumas

Straipsnių peržiūros
500521

MOKYKLOS VIZIJA

Moderni, saugi, atvira, demokratiškais principais besivadovaujanti, į bendražmogiškas vertybes orientuota, sauganti ir puoselėjanti kultūrinį paveldą, teikianti pagrindus tęstiniam, visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi, efektyviai organizuojanti ugdymo procesą, patraukli išore ir savo turiniu, darbo metodais, ugdymo kokybe, ieškanti inovacijų ir jas įgyvendinanti ugdymo įstaiga, bendradarbiaujanti su Lietuvos ir užsienio šalių profesinio mokymo institucijomis bei verslo įmonėmis, siekianti įtvirtinti gerąsias jų patirtis savo veikloje.MOKYKLOS MISIJA

Teikti kokybiškas pagrindinio ir vidurinio ugdymo, profesinio mokymo, kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo paslaugas, siekiant ugdyti konkurencingus specialistus, siekiančius profesinės karjeros – pilietiškus, visuomeniškus, kultūringus ir atsakingus žemės ūkio, inžinerijos, paslaugų asmenims ir socialinės gerovės sektorių darbuotojus, pasirengusius neatsilikti nuo nuolat kintančios aplinkos sąlygų ir technologinės plėtros.MOKYKLOS TIKSLAS 

Tobulėjimas, profesionalumas, pagarba, atsakomybė, bendradarbiavimas.