Lankomumas

Straipsnių peržiūros
508344

Veiklos dokumentai

 

 

 Strateginis planas

Metinė veiklos programa

 Mokyklos vidaus tvarkos taisyklės 

2019-2020 m.m. vykdomų programų įgyvendinimo planas (ugdymo planas)

 Kokybės politika ir tikslai

 LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl vidurinio ugdymo programos akreditacijos

 Ekstremalių situacijų 2020-2022 m. prevencijos priemonių planas

 Darbo tarybos rinkimų tvarka

 Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

  Veiklos ataskaita 2019