Prisijungimas

Lankomumas

Straipsnių peržiūros
748453

Veikla

  • Vilkijos žemės ūkio mokykla yra valstybinė ugdymo institucija, kuri suteikia profesinį bei bendrąjį išsilavinimą, atitinkantį šiuolaikinės veiklos sričiai keliamus reikalavimus.
  • Mokykloje sudaromos sąlygos tobulinti profesinę kvalifikaciją bei persikvalifikuoti, organizuoti ūkininkų ir kitų specialybių mokymą ir konsultavimą.
  • Vilkijos žemės ūkio mokykla savo veiklą grindžia LR Konstitucija, Švietimo, Profesinio mokymo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, LR Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, mokyklos nuostatais, darbuotojų pareiginiais nuostatais, kitais mokyklos vidaus dokumentais.