Lankomumas

Straipsnių peržiūros
352201

Technikos šaltkalvio remontininko mokymo programa 210071509 / 211071504

Mokymo programa skirta rengti technikos šaltkalvius remontininkus, gebančius gaminti nesudėtingas mechanizmų dalis, paruošti ruošinius, juos suvirinti, pašalinti suvirinimo defektus. Technikos šaltkalvio remontininko mokymo programa skirta asmenims, turintiems nebaigtą pagrindinį išsilavinimą ir sulaukusiems 14 metų. Sudaroma galimybė įgyti pagrindinį išsilavinimą.

Siekiant šių tikslų, būsimieji technikos šaltkalviai remontininkai teoriniuose  ir praktiniuose užsiėmimuose mokomi:

 • šaltkalvystės technologijos,
 • kalvystės technologijos,
 • suvirinimo technologijos,
 • braižybos, brėžinių skaitymo,
 • traktorių,
 • traktorių remonto,
 • žemės ūkio mašinų,
 • žemės ūkio technikos techninės priežiūros,
 • žemės ūkio mašinų remonto,
 • medžiagų mokslo,
 • kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo pagrindų,
 • dorinio ugdymo,
 • pilietiškumo pagrindų,
 • darbuotojų   saugos ir sveikatos,
 • ekonomikos ir verslo pagrindų,
 • civilinės saugos,
 • informacinių technologijų.

Praktinis mokymas vyksta mokyklos dirbtuvėse ir įmonėse, kuriose atliekami šaltkalvystės, kalvystės, suvirinimo ir surinkimo darbai, žemės ūkio bendrovėse ir pas ūkininkus. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami mechanizmų detalių gaminimo, metalo apdirbimo ir suvirinimo ir kt. gebėjimai.

Baigusiajam suteikiama technikos šaltkalvio remontininko kvalifikacija ir išduodamas profesinio mokymo diplomas. Įgiję technikos šaltkalvio remontininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti technikos šaltkalviais remontininkais įvairiose pramonės įmonėse, remontinėse dirbtuvėse.