Prisijungimas

Lankomumas

Straipsnių peržiūros
748456
 • 1.png
 • 3.png
 • 3a.jpg
 • 4.png
 • 6.png
 • 6a.jpg
 • 7.png
 • 8.jpg

Ruošiamos specialybės 2022/2023 m.m.

VILKIJOS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA
priima mokytis į šias profesinio mokymo programas
  

Baigus 12 klasių
Turinčius brandos atestatą

  
1.Modulinė socialinio darbuotojo padėjėjo.  
2.Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo. 

Mokymosi trukmė - 2 metai, 110 kreditų.  
Baigusiems išduodamas profesinio mokymo diplomas.

 

Baigus 10 klasių
Turinčius pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą.

 

1. Modulinė transporto priemonių remontininko. 

Mokymosi trukmė – 3 metai, 110 kreditų
Įgyjamas vidurinis išsilavinimas ir specialybė.
Baigę mokyklą gauna brandos atestatą ir profesinio mokymo diplomą.

 

Tęstinis profesinis mokymas

 


1. Slaugytojo padėjėjo.
Mokymosi trukmė - 1 metai.

2. Modulinė socialinio darbuotojo padėjėjo
Mokymosi trukmė  - 1,5 metų.

3. Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo.
Mokymosi trukmė  - 1,5 metų.


Baigę mokyklą gauna profesinio mokymo diplomą.

Programa skirta ne pirmai kvalifikacijai įgyti

 

Baigus  9 klases

 

1. Modulinė transporto priemonių remontininko. 
(įgyjamas pagrindinis ir profesinis išsilavinimas)

 

 

 

 

 

Socialinės garantijos: (MOKINIAI APRŪPINAMI)

 • nemokamais mėnesiniais bilietais važiuoti į mokyklą 
 • socialiai remtini mokiniai du kartus per metus gali gauti materialinę paramą
 • sudaromos sąlygos įsigyti B ktg.  TR1, TR2, SZ, SM ktg. traktorių vairuotojo ir ūkininkavimo pradmenų pažymėjimus
 • mokiniai apgyvendinami mokyklos bendrabutyje
 • pietauti galima mokyklos valgykloje