Lankomumas

Straipsnių peržiūros
344680

Siūlomos specialybės 2018/2019 m.m.

VILKIJOS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA priima mokytis į šias profesinio mokymo programas:  

Baigusius 12 klasių
Turinčius brandos atestatą

1 Modulinė automobilių mechaniko. Mokymosi trukmė 2 metai.
2.Modulinė virėjo. Mokymosi trukmė 2 metai.
3.Modulinė slaugytojo padėjėjo. Mokymosi trukmė 1 metai. 
4.Modulinė apskaitininko ir kasininko. Mokymosi trukmė 1 metai.
5.Modulinė socialinio darbuotojo padėjėjo. Mokymosi trukmė 2 metai.
6. Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo. Mokymosi trukmė 2 metai. 

Baigusiems išduodamas profesinio mokymo diplomas.

Baigusius 10 klasių
Turinčius pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą.

1. Modulinė automobilių mechaniko.
2. Modulinė virėjo.

Tai 3 metų trukmės profesinio mokymo programos.
Bendrojo lavinimo ir Profesinio mokymo skyriuose įsisavinsite vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo programas. Baigusiems bus išduodamas brandos atestatas ir profesinio mokymo diplomas.

Nebaigusius pagrindinio ugdymo programos 
ir ne jaunesnius kaip 14 metų.

1. Technikos šaltkalvio remontininko
Tai 2 metų trukmės profesinio mokymo programa.
Baigusiems bus išduodamas profesinio mokymo diplomas.

 

Socialinės garantijos: (MOKINIAI APRŪPINAMI)

  • nemokamais mėnesiniais bilietais važiuoti į mokyklą (40 km ribose)
  • socialiai remtini mokiniai du kartus per metus gali gauti materialinę paramą
  • sudaromos sąlygos įsigyti B ktg. SKM transporto priemonių, bei TR1, TR2, SZ ktg.traktorių vairuotojo ir ūkininkavimo pradmenų pažymėjimus
  • mokiniai apgyvendinami mokyklos bendrabutyje
  • pietauti galima mokyklos valgykloje