Prisijungimas

Lankomumas

Straipsnių peržiūros
564968

„Profesinio mokymo įstaigos infrastruktūros plėtra“ pagal kvietimo Nr.1, priemonę 09.1.2-CPVA-K-722 Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra

Vilkijos žemės ūkio mokykla įgyvendina projektą „Profesinio mokymo įstaigos infrastruktūros plėtra“ pagal kvietimo Nr.1, priemonę 09.1.2-CPVA-K-722 Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Projekto tikslas - padidinti kokybiško profesinio mokymo prieinamumą, investuojant į profesinio mokymo įstaigos infrastruktūrą ir sukurti geresnes sąlygas  kokybiškam inžinerijos ir inžinerinių profesijų bei žemės ūkio sričių profesinio mokymo programų vykdymui Vilkijos žemės ūkio mokykloje.

 

Projekto vykdymo metu numatoma, jog įgyvendinus šias priemones bus sukurtos geresnės mokymosi sąlygos kokybiškam profesinio mokymo programų vykdymui:

  1. Bus įsigyta mokymo įranga skirta Automobilių mechaniko profesijos mokymui ir atlikti 2 mokomųjų dirbtuvių klasių, esančių pastate Čekiškės g. 128 būtinieji remonto darbai, reikalingi automobilių mechaniko mokymo programos bazinių modulių įgyvendinimui.
  2. Bus įsigyta technika tokia kaip, javų kombainas, ratinis traktorius, pakabinama diskinė sėjamoji, diskinis skutikas, kuri būtina Žemės ūkio verslo darbuotojo mokymo programos bazinių modulių įgyvendinimui, atnaujinta garažo (Čekiškės g. 142), kurioje laikoma technika, 800 m2 stogo dangos.

Projekto veiklų įgyvendinimas prisideda prie 2017–2020 metų veiksmų plano, valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose Švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo vystymo 2018–2020 metų bendrojo plano, įstaigos strateginio plano įvykdymo, profesinio mokymo konkurencingumo, patrauklumo ir žinomumo didinimo, aukštų absolventų praktinių kompetencijų, turi teigiamos įtakos regiono žemės ūkio bei inžinerijos sritims.

Iki š.m. rugsėjo mėnesio jau yra atliktos šios projekto veiklos:

Įvykę penki viešieji mažos vertės ir supaprastinti pirkimai automobilių mechaniko mokymo programai, tai mokymo įranga, programinė įranga, baldai, klasių bei garažo stogo remontas.

  • Užbaigti klasių remonto bei stogo dangos atnaujinimo darbai. Klasėse pakeisti langai, naujai išbetonuotos grindys, pakeistos durys, pakeisti šviestuvai, įrengta priešgaisrinė signalizacija.
  • Įsigyta mokymo programos „Electude + electric drive“ 65 licencijos mokiniams. Nupirkti ir jau pristatyti nauji stalai, kėdės, darbastaliai, įrankių spintelės. Pasirašyta sutartis dėl mokymo įrangos tiekimo t.y. mokomieji veikiantys varikliai, variklių demonstraciniai variklių pjūviai, stabdžių, vairo stiprintuvo mokomieji stendai stendai. Visa įranga planuojama, kad pasieks mokyklą jau 2020 m. gruodį – 2021 m. sausį.

Projekto nauda - įgyvendinus projektą tiek automobilių mechanikų specialybės, tiek žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo profesinio mokymo programų mokiniai įgis galimybę mokytis ir įgyti profesinių gebėjimų reikalingų darbui su pažangiomis technologijomis, lygiaverčiai konkuruoti darbo rinkoje - mokinių įgyjamos kompetencijos atitiks darbdavių keliamus reikalavimus.


Vilkijos žemės ūkio mokykloje vykdomas projektas „Profesinio mokymo įstaigos infrastruktūros plėtra“ įgauna pagreitį. Nors šio projekto įgyvendinimui turėjo įtakos pasaulyje siaučianti pandemija, projektas vykdomas laiku ir pagal planą. Viena iš projekto veiklų yra skirta automobilių mechaniko modulinės profesinio mokymo programos tobulinimui. Jau į mokyklą atkeliavo visa nupirkta mokymo įranga, kurią turėjo galimybės ne tik pamatyti, bet ir išbandyti jos privalumus automobilių mechaniko specialybę besimokantys mokiniai. Įranga patalpinta į projekto lėšomis suremontuotas mokymo klases. Klasėse pakeisti langai bei durys, naujai betonuotos grindys, pakeistas apšvietimas į naujos kartos LED šviestuvus. Nupirkti nauji baldai ir darbastaliai. 

 

Mokiniai po vieną, po du renkasi į dirbtuves ir mokytojų padedami gilina praktinius įgūdžius jau su nauja įranga. Mokiniai jau susipažino su penkiais skirtingais automobilių mokomaisiais išpjaustytais varikliais, kurių tarpe yra ir Hibridinės sistemos benzinas/elektra išpjaustytas variklis. 

 

 

 

 

Visi stendai, išpjaustyti bei veikiantys varikliai, kita mokymo įranga turi klaidų simuliavimo galimybę, o tai didina mokymosi kokybę. Mokiniams suprantamesni gedimų tipai ir jų šalinimo būdai.

Tai puiki galimybė mokiniams prisiliesti ir susipažinti su pažangesnėmis technologijomis. Neapsieinama ir be mokomųjų stendų tokių kaip Ratų geometrijos, Elektrohidraulinio vairo mechanizmo, Stabdžių sistemos, įvairių Jutiklių.

Naujų technologijų mokymo įranga yra ypatingai reikalinga norint, kad mokymo procesas neatsiliktų nuo taip sparčiai besivystančių inovatyvių technologijų ir jų procesų.