Lankomumas

Straipsnių peržiūros
508380

Ugdymas karjerai

Nuo 2013 m. balandžio mėnesio  mokykla dalyvauja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro vykdomame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“, ir siekia įvesti karjeros paslaugų sistemą mokykloje.

Projekto tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymosi aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Ugdymą karjerai mokykloje pradeda vykdyti karjeros koordinatorė Renata Margelytė-Rudienė (206 kabinetas),  kuri mokiniams teiks individualias ir grupines konsultacijas karjeros klausimais. Mobili karjeros konsultantė Kristina Višinskienė.

Kviečiame visus mokinius, mokytojus ir kitus bendruomenės narius aktyviai įsijungti į šio projekto veiklą.

Daugiau informacijos rasite mokinių ugdymo karjerai svetainėje www.mukis.lt

Pagrindiniai dokumentai:

Metodinė medžiaga:

Smagus filmukas apie Karjeros planavimą  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=a5n8y2HicsY

Šioje svetainėje - http://www.euroguidance.lt/metodine-medziaga/priemones/testai
rasite karjeros testus, kurie yra skirti padėti jauniems žmonėms apibrėžti savo ateities tikslus ir priimti tinkamus sprendimus, nustatyti stipriąsias ir silpnąsias puses. Atminkite, kad testais „aklai“ pasitikėti negalima ir jie gali būti tik pagalbinė priemonė.

Rekomenduojamos literatūros sąrašas tėvams:

Mano vaikas renkasi karjeros kelią

Darbo paieškos vadovas 

Vadovas tėvams. Kaip padėti vaikui renkantis karjerą

NAUDINGOS NUORODOS