Lankomumas

Straipsnių peržiūros
344729
v2.jpg

Laisvos darbo vietos

Mokyklai reikalingi darbuotojai:

I. Viešųjų pirkimų organizatorius

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

 • turėti aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus ir kitus klausimus, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas viešųjų pirkimų specialisto funkcijoms atlikti;
 • mokėti  naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika;
 • mokėti dirbti kompiuteriu su Microsoft Office programiniu paketu, naudotis kitomis informacinėmis technologijomis;
 • valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus.

DARBO POBŪDIS

 • vykdo prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus;
 • teikia pasiūlymus sudarant įstaigos metų viešųjų pirkimų planą, užtikrindamas tinkamą prekių, paslaugų ir darbų pirkimų sugrupavimą, pirkimo būdų parinkimą pagal CVPIS, CVPP privalomuosius reikalavimus;  
 • rengia Vilkijos žemės ūkio mokyklos vykdomų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų dokumentų projektus; 
 • atlieka tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimą ir teikia vertinimo išvadas viešųjų pirkimų komisijai;
 • rengia pranešimus tiekėjams, skelbimus ir ataskaitas apie Vilkijos žemės ūkio mokyklos vykdomus viešuosius pirkimus;
 • rengia ir tvarko aukcionų ir turto nuomos konkursų dokumentaciją, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant sutarčių projektus ir kt.

Gyvenimo aprašymą siųsti el.paštu