Lankomumas

Straipsnių peržiūros
396130

Vilkijos žemės ūkio mokyklos taryba (kolegialus valdymo organas)

Vilkijos žemės ūkio mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) sudėtis:

  1. Joana Aleknavičiūtė, Vilkijos žemės ūkio mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  2. Sonata Andriuškevičienė, Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacijos narė;
  3. Irena Danielienė, UAB „Paliatyvios medicinos centras“ direktorė;
  4. Sonata Kisielienė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vedėja; 
  5. Neringa Kranauskienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė;
  6. Elena Marmienė, Vilkijos žemės ūkio mokyklos profesijos mokytoja;
  7. Aušra Misonė, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Švietimo ir mokslo skyriaus vadovė;
  8. Raimonda Partauskaitė, Vilkijos žemės ūkio mokyklos A34 grupės mokinė;
  9. Jonas Petkevičius, Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.

 

 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL VILKIJOS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS TARYBOS PATVIRTINIMO