Prisijungimas

Lankomumas

Straipsnių peržiūros
748469

Mokytojai

VILKIJOS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA

MOKYTOJŲ SĄRAŠAS

2021-2022 m.m.

 

Eil. Nr.

VARDAS PAVARDĖ

PAREIGOS

KVALIFIKACINĖ

KATEGORIJA

SRITIS

VADO-VAUJA GRUPEI

El.paštas

1.

Guoda Andrejūnaitė

Profesijos mokytoja

Profesijos mokytoja

Socialinė gerovė

-

2.

Laureta Astrauskienė

Profesijos mokytoja 

Nesuteikta

Paslaugos asmenims

-  

3.     

Ligija Butkevičienė

Profesijos mokytoja

Profesijos mokytojas

Neformalusis ugdymas

-

 

 

4.     

Vytautas Bužauskas

Profesijos mokytojas

Profesijos mokytojas,

Vyresnysis profesijos mokytojas

Civilinė sauga,

Darbų sauga,

Verslas ir administravimas

-

 

 

5.     

Irena Danielienė

Profesijos mokytoja

Profesijos mokytoja

Socialinė gerovė

-

 

6.

Vilma Dūdonienė

Profesijos mokytoja

Profesijos mokytoja

Žemės ūkis

-

  

 

7.     

Laisvūnas Gumauskas

Profesijos mokytojas

Vyresnysis profesijos mokytojas

Inžinerija, žemės ūkis

-

 

8.     

Raimondas Jokimavičius

Profesijos mokytojas

Profesijos mokytojas

Inžinerija

-

   

9.     

Vilma Jotkienė

Profesijos mokytoja

Vyresnysis profesijos mokytojas

Informacinės technologijos,

Verslas ir administravimas

-

 

10.

Ligita Zavadzkienė

Mokytoja

Vyresnysis  mokytojas

Muzika

-

 

11.     

Arvydas Kelečius

Profesijos mokytojas

Vyresnysis profesijos mokytojas

Inžinerija, žemės ūkis

-

 

  

12. 

Rita Kelpšienė

Mokytoja

Mokytoja

Tikyba

-

 

13.  

Birutė Kuklerienė

Profesijos mokytoja

Vyresnysis profesijos mokytojas

Dokumentų valdymas

-

 

14.

Vaida Klasauskaitė

Profesijos mokytoja

Profesijos mokytojas

Verslas ir administravimas

-

  
15. Irena Liugailienė Mokytoja Vyresnysis mokytojas Fizika -   

16.  

Aurelija Maciukaitė

Mokytoja

Mokytojas metodininkas

Dailė,
Rusų kalba,
Etika

-

 

17.  

Birutė Martinavičienė

Mokytoja,

Profesijos mokytoja

Vyresnysis mokytojas,

Vyresnysis profesijos mokytojas

Etika,
Estetika,
Socialinė gerovė

-

 

18.  

Valdas Maziukas

Profesijos mokytojas

Vyresnysis profesijos mokytojas

Inžinerija, žemės ūkis

A38,

10 klasė

 

19.

Vincentina Mielinienė

Mokytoja

Vyresnysis mokytojas

Anglų kalba

 SDP6   

20.  

Danguolė Mikšienė

Mokytoja,

Profesijos mokytoja

Vyresnysis mokytojas,

Profesijos mokytojas

Biologija,
geografija,
chemija,
žemės ūkis

-

 

21.

Dalė Natanienė

Profesijos mokytoja

Profesijos mokytojas

Socialinė gerovė

SDP4

SDP5M

SDP5T

dale.nataniene@gmail.com
22.

Evaldas Ramanciuškas

Mokytojas

Mokytojas

Istorija, 
Pilietiškumo ugdymas

 -   

23. 

Dalytė Rudzevičienė

Profesijos mokytoja

Vyresnysis profesijos mokytojas

Žemės ūkis

-

  

24. 

Gintarė Rudienė

Profesijos mokytoja 

Nesuteikta

Socialinė gerovė

-

 

25.  

Regina Oržikauskienė

Mokytoja,

Profesijos mokytoja

Mokytojas metodininkas,

Profesijos mokytojas metodininkas

Lietuvių k.

A36

 

 

26.  

Egidijus Saltonas

Profesijos mokytojas

Profesijos mokytojas

Inžinerija, žemės ūkis

A39M

A41T

 

27.  

Saulius Stanaitis

Profesijos mokytojas

Profesijos mokytojas

Inžinerija, neformalusis ugdymas

A37

A37T

28.  

Edvinas Sutkus

Mokytojas,

Profesijos mokytojas

Mokytojas,

Profesijos mokytojas

Bendroji kūno kultūra,

Neformalusis ugdymas

A40

ŽŪGVD2

 

29.  

Jurgina Urbonavičienė

Profesijos mokytoja

Profesijos mokytoja

Socialinė gerovė

-

 

30.  

Adomas Zakžeckis

Profesijos mokytojas

Vyresnysis profesijos mokytojas

Inžinerija, žemės ūkis

ŽŪGVD3M

ŽŪGVD3T

 

31.  

Aušra Zakžeckienė

Mokytoja

Mokytojas metodininkas

Matematika

-

 

32.

Remigijus Vaitiekūnas

Profesijos mokytojas

Profesijos mokytojas

Inžinerija, žemės ūkis

ŽŪVD1