Lankomumas

Straipsnių peržiūros
396120

VILKIJOS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS TARYBA

Eil. Nr.

Vardas Pavardė

Užimamos pareigos

Tarybos pirmininkas:

1.

ARVYDAS KELEČIUS

Vakarinių kursų vadovas

Nariai:

2.

ELENA MARMIENĖ

profesijos mokytoja

3.

BIRUTĖ KUKLERIENĖ

personalo vedėja

4.

VALENTINAS JASEVIČIUS

direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai

5.

EGIDIJUS SALTONAS 

profesijos mokytojas 

6.

DONATAS KOKANSKIS

mokinys

7.

AGNĖ ABROMAVIČIŪTĖ

mokinė

8.

EGIDIJUS KVAINSKAS

tėvų atstovas

9.

JOLANTA MAŠIOTIENĖ

tėvų atstovas

10.

VALDAS PACEVIČIUS

socialinis partneris

 

Mokyklos taryba sudaroma iš 10 narių:
2 mokytojai, 2 mokiniai, 2 techninio personalo darbuotojai - tarnautojai,
2 tėvų atstovai, direktoriaus pavaduotojas ir socialinis partneris.