Lankomumas

Straipsnių peržiūros
306112

Bendrieji kontaktai

VILKIJOS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA
/ angliškai - VILKIJA AGRICULTURAL SCHOOL /

Mokyklos pavadinimas:  Vilkijos žemės ūkio mokykla

Adresas: Čekiškės g. 128, Vilkija, Kauno r. LT54223

Teisinė forma - Biudžetinė įstaiga

Mokyklos tipas: profesinio mokymo įstaiga

Juridinio asmens kodas – 190808616

Steigėjas - Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

Mokomoji kalba: lietuvių

Mokyklos direktorė: Dalytė Rudzevičienė

Telefonai: 8-37 556241, 8-37 556263
Mob.telefonas: 8 610 40083
Faksas: 8-37 556409

Buhalterija: 8-37 556263

Suaugusiųjų mokymo skyrius: 8 37 556100

Bendrabutis: 8 679 57981

Dirbtuvės/katilinė: 8 37 556299

El. pašto adresas:

Interneto svetainės adresas: http://www.vilkijoszum.lt