Lankomumas

Straipsnių peržiūros
306096

Specialistų pagalba mokiniui

Pagalbos mokiniui specialistai Darbo laikas Darbo vieta
Socialinis pedagogas Pirmadienį - ketvirtadienį
nuo 8.00 iki 14.00 val.
334 kabinetas
Sveikatos priežiūros darbuotojas Pirmadienį ir ketvirtadienį
nuo 8.00 iki 14.00 val.
Kabinetas mokyklos
bendrabutyje 
Psichologas

Pirmadienį ir ketvirtadienį
nuo 8.00 iki 14.30 val.

323 kabinetas

 VAIKO GEROVĖS KOMISIJA 
2018-2019 m.m.

Komisijos pirmininkė:
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Joana Aleknavičiūtė
Pirmininkės pavaduotoja:
Gimnazijos skyriaus vedėja Aušra Zakžeckienė

Sekretorė:

Bibliotekininkė Daiva Mejarienė

 

Nariai:

Mokyklos direktorė Dalytė Rudzevičienė,  socialinė pedagogė Jūratė Perekopskienė  psichologė Dalia Laurinavičienė, mokytoja, V25/A32 grupės vadovė Jolanta Mašiotienė, profesijos mokytoja, V27 grupės vadovė  Dovilė Paplauskienė, mokytojas, A34 grupės vadovas Edvinas Sutkus, profesijos mokytoja, R9 ir R10 grupių vadovė Birutė Martinavičienė .