Lankomumas

Straipsnių peržiūros
317980

Specialistų pagalba mokiniui

 VAIKO GEROVĖS KOMISIJA 
2018-2019 m.m.

Komisijos pirmininkė:
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Joana Aleknavičiūtė
Pirmininkės pavaduotoja:
Gimnazijos skyriaus vedėja Aušra Zakžeckienė

Sekretorė:

Bibliotekininkė Daiva Mejarienė

 

Nariai:

Mokyklos direktorė Dalytė Rudzevičienė,  socialinė pedagogė Jūratė Perekopskienė  psichologė Dalia Laurinavičienė, mokytoja, V25/A32 grupės vadovė Jolanta Mašiotienė, profesijos mokytoja, V27 grupės vadovė  Dovilė Paplauskienė, mokytojas, A34 grupės vadovas Edvinas Sutkus, profesijos mokytoja, R9 ir R10 grupių vadovė Birutė Martinavičienė .

 

 

Pagalbos mokiniui specialistai

Psichologė Dalia Laurinavičienė
Socialinė pedagogė Jūratė Perekopskienė
Sveikatos priežiūros darbuotoja Jurgina Urbonavičienė

 

 PSICHOLOGĖS DALIOS LAURINAVIČIENĖS DARBO GRAFIKAS 2018-2019 M.M.

Savaitės dienos

Kontaktinės valandos*

Nekontaktinės   valandos**

Pietų pertrauka

Pirmadienis

8.00 – 14.30

15.00 – 19.00

12.00 – 12.30

 

Antradienis

 

16.00 – 20.00

Trečiadienis

 

 

Ketvirtadienis

8.00 – 14.30

 

Penktadienis

 

 

 *Tiesioginis ryšys su psichologinės pagalbos gavėjais. Esant poreikiui kontaktinis priėmimo laikas keičiamas iš anksto suderinus su psichologu.

**Mokinių įvertinimo duomenų, dokumentų tvarkymas, rekomendacijų, prevencinių programų rengimas, pasiruošimas konsultacijoms, paskaitoms, profesinės kvalifikacijos tobulinimas.

 

 SOCIALINĖS DARBUOTOJOS  JURATĖS PEREKOPSKIENĖS DARBO GRAFIKAS 2018-2019 M.M.

Savaitės dienos

Kontaktinės valandos

Nekontaktinės   valandos

Pietų pertrauka

Pirmadienis

8.00 – 14.30

 

11.30 – 12.00

 

Antradienis

8.00 – 14.30

 

Trečiadienis

8.00 – 13.30

 

Ketvirtadienis

8.00 – 13.30

 

Penktadienis

8.00 – 13.30

 

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS DARBUOTOJOS JURGINOS URBONAVIČIENĖS DARBO GRAFIKAS 2018-2019 M.M. (mokyklos bendrabutyje)

Savaitės dienos

Darbo valandos

Pirmadienis

8.00 – 12.00

Ketvirtadienis

8.00 – 12.00