Prisijungimas

Lankomumas

Straipsnių peržiūros
664220

Informacija

2014 m. lapkričio 10 d. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1030 akredituota Vilkijos žemės ūkio mokyklos vykdoma vidurinio ugdymo programa, bendrojo ugdymo skyrius įgavo gimnazijos skyriaus statusą.
 Įsakymas dėl vykdomos vidurinio ugdymo programos akreditacijos


 

 

 

 

KONSULTACIJŲ GRAFIKAS MOKYMO PRARADIMAMS LIKVIDUOTI

2022 m. ( vasario – birželio  mėn.)

Dalykas

Mokytojas

Savaitės diena

Laikas

Geografija/ biologija/chemija

D.Mikšienė

Pirmadienį

14.30 val.

Anglų k.

V.Mielinienė

Antradienį

14.30 val.

Fizika

I.Liugailienė

Trečiadienį

14.30 val.

Lietuvių k.

R.Oržikauskienė

Ketvirtadienį

14.30 val.

Matematika

A.Zakžeckienė

Penktadienis

14.30 val.

 

 

INFORMACIJA DVYLIKTOKAMS

Atmintinė abiturientams

2021–2022 mokslo metų brandos egzaminų tvarkaraščiai
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/17c895c003dd11ec9f09e7df20500045

2022 m. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.759F8EEA8302/asr

Valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatai.
https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/brandos-egzaminai/vertinimas/ 

 


 

INFORMACIJA DEŠIMTOKAMS

2021–2022 PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (PUPP) ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.416474/asr

2021–2022 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS IR VYKDYMO BŪDAI
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/00a2d59003dd11ec9f09e7df20500045 

 

 

 

Vilkijos žemės ūkio mokykla skelbia priėmimą į I, II (9, 10) gimnazijos klases
nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.!

 

Reikalingi pateikti dokumentai:

  • prašymas ( forma pridedama);
  • tėvų (globėjų) sutikimas (forma pridedama);
  • gimimo liudijimo arba asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.


Į mokyklą priimti mokiniai:

  • gauna nemokamus važiavimo bilietus Kauno r. savivaldybės ribose;
  • gali gyventi mokyklos bendrabutyje;
  • pažangiems mokiniams mokama stipendija.

Užpildytas ir pasirašytas dokumentų formas skenuokite arba fotografuokite nekeisdami jų formato ir siųskite el.paštu  

Telefonas pasiteiravimui: 861599545