Lankomumas

Straipsnių peržiūros
370100

Informacija

2014 m. lapkričio 10 d. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1030 akredituota Vilkijos žemės ūkio mokyklos vykdoma vidurinio ugdymo programa, bendrojo ugdymo skyrius įgavo gimnazijos skyriaus statusą.

 Įsakymas dėl vykdomos vidurinio ugdymo programos akreditacijos


 

 

  

2019 m. birželio 1 d. (šeštadienį) vyks 
LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIS BRANDOS EGZAMINAS.

Mokiniai privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, juodos spalvos tušinuką. 
Atvykti ne vėliau kaip 8.45 val.

KONSULTACIJA vyks gegužės 30 d. (ketvirtadienį) 14 val. 325 kab.

 

 

Brandos egzaminų pasirinkimai

Egzamino pavadinimas

klasė

Data iki kurios turi pasirinkti

Brandos darbas

12 kl.( IV gimnaz. klasė)

Iki 2018 m. rugsėjo 25 d.

 

11 kl. ( III gimnaz. klasė)

Iki 2019 m. sausio 15 d.

Technologijų egzaminas

12 kl.( IV gimnaz. klasė)

Iki 2018 m. rugsėjo 25 d.

Lietuvių k. ir literatūrtos

 

Iki 2018 m. spalio 24 d.

Biologijos ir matematikos

 

Iki 2018 m. spalio 24 d

Istorijos ir geografijos

 

Iki 2018 m. spalio 24 d

Užsienio k.

 

Iki 2018 m. spalio 24 d

 

Egzaminų vykdymo laikotarpiai

Egzamino vykdymo laikotarpis

Egzamino tipas

Egzamino pavadinimas

2018-10-01  –  2019-04-01

MBE

Technologijos

2018-10-01  -  2019-04-01

MBE

Brandos darbas (IV gimnaz. kl. mokiniams)

2019-01-30  -  2020-04-01

MBE

Brandos darbas (III gimnaz. kl. mokiniams)

2019-02-25  -  2019-04-19

Įskaita

Lietuvių kalba ir literatūra

 

Lietuvių k. ir literatūros įskaitos tikslios datos bus paskelbtos iki sausio 30 d.

Brandos egzaminų vykdymo tvarkaraštis

Egzamino

data

Savaitės

diena

Egzamino

pradžia

Egzamino

tipas

Egzamino pavadinimas

2019-04-24

T

9 val.

VBE

Užsienio k. (anglų) kalbėjimo dalis

2019-05-11

Š

9 val.

VBE

Užsienio k. (anglų) klausymo, skaitymo ir

rašymo dalys

2019-06-01

Š

9 val.

VBE

Lietuvių k. ir literatūra

 

 

9 val.

MBE

Lietuvių k. ir literatūra

2019-06-04

A

9 val.

VBE

Biologija

2019-06-14

Pt

9 val.

VBE

Matematika

2019-06-18

A

9 val.

VBE

Istorija

2019-06-20

K

9 val.

VBE

Geografija

 

Egzaminų vykdymo centrai bus skelbiami gruodžio 20 d.

Pakartotinės sesijos egzaminų datos bus skelbiamos po pagrindinės sesijos rezultatų paskelbimo.

MOKYTOJAMS:

  • Svarbūs dokumentai:
  • Nuosekliojo mokymo tvarkos aprašas
  • Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa
  • Žmogaus saugos bendroji programa
  • Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa
  • Ugdymo karjerai programa
  • Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa