Prisijungimas

Lankomumas

Straipsnių peržiūros
578093

Informacija

2014 m. lapkričio 10 d. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1030 akredituota Vilkijos žemės ūkio mokyklos vykdoma vidurinio ugdymo programa, bendrojo ugdymo skyrius įgavo gimnazijos skyriaus statusą.

 Įsakymas dėl vykdomos vidurinio ugdymo programos akreditacijos


 

 

 

Vilkijos žemės ūkio mokykla skelbia priėmimą į I, II (9, 10) gimnazijos klases
nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.!

 

Reikalingi pateikti dokumentai:

  • prašymas ( forma pridedama);
  • tėvų (globėjų) sutikimas (forma pridedama);
  • gimimo liudijimo arba asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.


Į mokyklą priimti mokiniai:

  • gauna nemokamus važiavimo bilietus Kauno r. savivaldybės ribose;
  • gali gyventi mokyklos bendrabutyje;
  • pažangiems mokiniams mokama stipendija.

Užpildytas ir pasirašytas dokumentų formas skenuokite arba fotografuokite nekeisdami jų formato ir siųskite el.paštu  

Telefonas pasiteiravimui: 861599545

 

 

KONSULTACIJŲ GRAFIKAS GIMNAZIJOS SKYRIAUS MOKINIAMS
2020-2021 m.m. 
( kovo 1- gegužės 21d.)

Savaitės dienos

Mokytojas

Dalykas

Laikas

Pirmadienis

E.Ramanciuškas

Istorija

11-12 kl.

15.30 – 16.10

II ir IV mėnesio savaitę 

Antradienis

V.Mielinienė

Anglų k.

11-12 kl.

15.30 – 16.10

I ir III mėnesio savaitę 

Trečiadienis

R.Oržikauskienė

Lietuvių k.

11-12 kl.

15.30 – 16.10

Kiekvieną savaitę

  • Mokytojai konsultuoja nuotoliniu būdu, pagal tvarkaraštyje nurodytą laiką ir mokiniams išsiųstas prisijungimo nuorodas.  
  • Jeigu nurodytu laiku nėra prisijungusių mokinių, tai po 10 minučių mokytojas turi teisę atsijungti nuo pamokos.

 

10 KLASĖS MOKINIAMS

2020–2021 PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (PUPP) ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS


https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2020/09/%E2%80%9EDel-Pagrindinio-ugdymo-pasiekimu-patikrinimo-organizavimo-ir-vykdymo-tvarkos-apraso-patvirtinimo-pakeitimo.pdf 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-2558
(Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-1425 redakcija)

 

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMŲ VYKDYMO TVARKARAŠTIS

Data

Val.

Pasiekimų patikrinimas

Pastaba

2021-04-20

9.00

PUPP Lietuvių kalba ir literatūra (raštu)

(elektroninis vykdymas)

2021-04-22

9.00

PUPP Matematika

(elektroninis vykdymas)

 

PUPP VYKDYMO INSTRUKCIJOS

2020–2021 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros (raštu) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo elektroninio vykdymo instrukcija  https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2020/12/8751_2021_LT_vykd_instr_e-PUPP.pdf

2020–2021 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros (žodžiu) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdymo instrukcija https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2020/12/8750_2021_LT_zodziu_vykd_instr-PUPP.pdf  

2020–2021 mokslo metų matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo elektroninio vykdymo instrukcija  https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2020/12/8753_2021_mat_vykd_instr_e-PUPP.pdf

 


12 KLASĖS MOKINIAMS

1) 2021 m. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2020/12/8702_AR_2020-09-15.pdf


Suvestinė redakcija nuo 2020-09-15
Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 141-5437, i. k. 1062070ISAKSAK-2391
Nauja redakcija nuo 2020-01-18:
Nr. V-66, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00779
2006 m. gruodžio 18 d. Nr. ISAK-2391

2) Valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatai
http://jjanonis.su.lt/failai/4765.pdf

Mokykliniai brandos egzaminai

Mokyklinis brandos egzaminas

Kandidatai

2020-10-01
2021-05-10

Technologijos

26

914521886 Vilkijos žemės ūkio mokykla

2021-06-07

Lietuvių kalba ir literatūra

28

914521886 Vilkijos žemės ūkio mokykla

Valstybiniai brandos egzaminai

Valstybinis brandos egzaminas

Kandidatai

 

2021-06-21,
22,23

 

Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis

 

2

 

914521896 Viešoji įstaiga Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazija

 

2021-06-14

 

Užsienio kalba (anglų)

 

2

 

914521896 Viešoji įstaiga Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazija

 

2021-06-25

 

Istorija

 

1

 

914523529 Kauno r. Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų pradinė mokykla