Prisijungimas

Lankomumas

Straipsnių peržiūros
564965

Nuotolinis mokymas

 

1. LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO SPRENDIMAS „DĖL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“

2. LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO SPRENDIMAS*  „DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE“

3. PAVYZDINĖ SUTIKIMO DĖL DALYVAVIMO MOKYKLOS VYKDOMAME TESTAVIME COVID-19 LIGAI (KORONAVIRUSO INFEKCIJAI)  ĮTARTI AR DIAGNOZUOTI FORMA

 

 

Informacija dėl nuotolinio mokymo karantino laikotarpiu

UGDYMO PROCESO VILKIJOS ŽŪM ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS

NUOTOLINIO UGDYMO PROCESO  ORGANIZAVIMO BŪDU TVARKOS APRAŠAS

Pamokos vyksta pagal tvarkaraštį nuotoliniu ar realiuoju būdu.

Visa informacija mokiniams teikiama per TAMO ir el.paštu.

Vaizdo pamokos zoom platformoje.

 

Nuo 2021 m. gegužės 3 d. 12 klasės mokiniams pamokos organizuojamos kontaktiniu būdu nuo 8.00 - 11.30 val. ir nuotoliniu būdu nuo 12.00-16.00 val.
 
Konsultacijos vykdomos pagal pateiktą grafiką tiek kontaktiniu, tiek nuotoliniu būdu.
 
2021 m. balandžio 19 d. Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas Nr. V-576 „Dėl vidurinio ugdymo baigiamųjų klasių mokinių ugdymo proceso organizavimo 2020–2021 mokslo metais“
https://e-seimas.lrs.lt/.../b27d2260a14611ebb458f88c56e20...
  
2021 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas Nr. V-989 „Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. V-585 „Dėl konsultacijų ir egzaminų baigiamųjų klasių mokiniams organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“
https://e-seimas.lrs.lt/.../01feaff2a92311eb98ccba226c8a14d7
 

2021 m. gegužės 6 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo  sprendimas Nr. V-1036 dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2545 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f6274e22aea511eba6328c92adabc234

 

 

PAGALBA

  • Mokiniai ir tėveliai dėl iškilusių problemų gali kreiptis į savo grupės vadovą.
  • Bendrojo ugdymo klausimais galima kreiptis į gimnazijos skyriaus vedėją Aušrą Zakžeckienę (tel. 861599545, el. paštas: )
  • Profesinio mokymo klausimais – direktoriaus pavaduotoją ugdymui Dovilę  Paplauskienę (tel. 8 678 58262, el. paštas: );
  • Psichologinę pagalbą teikia mokyklos psichologė tel.  861197050

 

REKOMENDACIJOS