Prisijungimas

Lankomumas

Straipsnių peržiūros
748454

Asmens duomenų apsauga

 

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

 

Vilkijos žemės ūkio mokyklos duomenų apsaugos pareigūnu yra paskirtas Remigijus Vaitiekūnas

Pagrindinė Vilkijos žemės ūkio mokyklos duomenų apsaugos pareigūno pareiga yra sudaryti sąlygas laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), užtikrinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos tvarkomų asmens duomenų apsaugos sistemos stebėsenos veikimą, padedant įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus, pvz., duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą, taip pat daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą ir teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus.

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

Duomenų  apsaugos pareigūno kontaktai:

        Remigijus Vaitiekūnas,

        Čekiškės g. 128, Vilkija,

        Tel. 8 682 21 251,

        el.p.

Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar valstybės narės teisės.