Lankomumas

Straipsnių peržiūros
379942

Mokinių savivaldos lyderių stovykloje „Siekti. Kurti. Veikti“

2016 m. spalio 11 – 13 d. Vilkijos žemės ūkio mokyklos neformaliojo švietimo organizatorius Virginijus Štilpa ir mokyklos mokinių tarybos atstovas Valdemaras Pleškys dalyvavo Lietuvos profesinių mokyklų mokinių savivaldos lyderių stovykloje „Siekti. Kurti. Veikti“, kurioje patobulino bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas šia tematika: Vertybėmis grįsta asmeninė ir tarpasmeninė lyderystė (tarnavimo lyderystė). Kaip ugdytis tarnaujančio lyderio vertybes. Vertybiniai lyderystės aspektai. Mano gyvenimo mokytojas.

 

Ši stovykla yra labai vertinga, nes mokiniai dalijasi gerąja patirtimi, mokosi suburti ir motyvuoti komandą, planuoti ir organizuoti mokinių savivaldos veiklą diegti komandinio darbo principus mokinių savivaldos veikloje.

Inf. parengė gimnazijos vedėja Laura Purienė