Prisijungimas

Lankomumas

Straipsnių peržiūros
748470

Istorija

      1962 - ji metai. Vilkijai didelių permainų metai - panaikintas Vilkijos rajonas. O rajono įstaigoms buvo pastatytas keturaukštis pastatas pakalnėje, prie karių kapinių.

 


      Tuo metu steigėsi profesinės mokyklos. Šį pastatą ir panaudojo: Vilkijoje 1962 - jų metų rudenį buvo įkurta Kaimo profesinė technikos mokykla (KPTM) Nr. 15. Tai nusprendė Vyriausioji Profesinio Techninio Mokymo Valdyba.
      Įsakyme nurodyta, jog ši mokykla skirta 150 žmonių mokymui, o nuo 1962 m. traktorininko mašinisto profesijos mokymui - 2-ejų metų laikotarpiui - priimti 75 moksleivius. Užtikrintas steigiamos mokyklos finansavimas bei materialinis aprūpinimas.
      Po metų kitų šalia išaugo pastatai bendrabučiams.
      Pirmasis direktorius - Juozas Širvinskas, pavaduotojas mokymo ir gamybos reikalams - Kazimieras Maneikis.
      3-ims grupėms vadovauja J.Beniulis, L.Aniulis ir K.Macijauskas.
      Per 1-jį dešimtmetį mokyklai vadovavo penki direktoriai: J.Širvinskas, K.Maneikis, S.Pronskus, A.Bakasėnas, A.Ambrazevičius.
      Nuo 1972-jų metų iki 2007-jų mokyklai vadovavo direktorius Juozas Laimutis.
      Naujieji dideli pokyčiai mokykloje įvyksta 1985 m. Tai naujas etapas mokyklos gyvenime. Mokykla keliasi į naujas patalpas (dabartines, Čekiškės gatvėje).

 


      

 

 

 

 

 

 

 

 

    Be to mokykloje įvedami bendrojo lavinimo dalykai. Moksleiviai, beigę mokyklą, gauna ir specialybės, ir vidurinio mokslo baigimo dokumentą. Dar: mokykla pavadinta Vilkijos profesinė technikos mokykla (VPTM) Nr. 75.
      Kolektyvą papildo bendrojo lavinimo dalykų mokytojai.
      Keičiasi moksleivių specialybės.
      Po 1990-jų metų mokykla perorganizuota į Vilkijos žemės ūkio mokyklą su naujomis specialybėmis.
      Nuo 2000/2001 m.m. mokykloje įdiegtas profilinis mokymas. Moksleiviai mokosi pagal technologinio profilio mokymo programas. Jiems sudaryta galimybė pasirinkti mokymo dalykus pagal sudarytą mokymo planą.